Nieuwe privacy wet AVG


Nieuwe wet AVG

Op dit moment zijn de persoonsgegevens van Nederlanders nog beschermd onder de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Per 25 mei 2018 gelden in Nederland de regels die door de Europese Unie zijn samengesteld. Vanaf dat moment spreken we van de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg). Eén van de kernpunten van de nieuwe privacywetgeving is dat mensen toestemming moeten gegeven om persoonsgegevens op te slaan.

 

Dit lijkt een kleine verandering, maar deze kleine verandering gaat vanaf dat moment voor iedere MKB’er en ZZP’er in. Dit betekent dat het in bezit zijn van persoonsgegevens een hele nieuwe kwestie gaat worden. Wordt er bijvoorbeeld een afspraak ingepland met een nieuwe klant? Dan moet de nieuwe klant toestemming geven dat de persoonsgegevens in een klantenbestand of kalender worden verwerkt.

 

Aanvullende informatie over de nieuwe privacywetgeving

De Nederlandse Autoriteit Persoonsgegevens heeft een handige online omgeving opgezet waarin zelfstandigen en organisaties meer te weten komen over deze nieuwe wetgeving. Wij hebben voor jou alvast de belangrijkste informatie op een rijtje gezet:

 

Een handige omschrijving van de nieuwe wetgeving: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/europese-privacywetgeving/algemene-verordening-gegevensbescherming


Bron: MKB belangen